proQualis was voorheen partner van Magistrum

Akkoord over nieuwe cao basisonderwijs

18 december 2019 ยท Nieuws

Na maandenlang onderhandelen en meerdere stakingen is er een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Leraren krijgen per 1 januari een salarisverhoging van 4,5 procent, en in februari twee eenmalige extraatjes.

Uiteindelijk zijn de bonden en werkgevers de afgelopen weken onder leiding van SER voorzitter Mariette Hamer weer om tafel gegaan. Dat heeft geleid tot het akkoord dat er nu ligt.

Eenmalige extraatjes

In de nieuwe cao is vastgelegd dat de basisschoolleraren 4,5 procent meer loon krijgen. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33 procent van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor.

Ook wordt er incidenteel extra geld vrijgemaakt voor het speciaal onderwijs, 'omdat zij relatief veel onderwijsondersteunend personeel hebben'.

Als de achterban instemt met dit akkoord is er een definitief cao-akkoord voor het primair onderwijs. Die nieuwe cao loopt tot november volgend jaar.

'Extra waardering' 

De werkgevers, verenigd in de PO-raad, spreken van een 'mooie salarisverhoging voor alle medewerkers en een betere waardering van directeuren en onderwijsondersteuners'.

Ook minister Slob van Onderwijs is blij: "Dat betekent dat leraren er deze kabinetsperiode gemiddeld 14 procent salaris bij krijgen. Dat gun ik ze van harte, het is een extra waardering voor hun vak."

Na maandenlang onderhandelen en meerdere stakingen is er een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Leraren krijgen per 1 januari een salarisverhoging van 4,5 procent, en in februari twee eenmalige extraatjes.

Uiteindelijk zijn de bonden en werkgevers de afgelopen weken onder leiding van SER voorzitter Mariette Hamer weer om tafel gegaan. Dat heeft geleid tot het akkoord dat er nu ligt.

Eenmalige extraatjes

In de nieuwe cao is vastgelegd dat de basisschoolleraren 4,5 procent meer loon krijgen. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33 procent van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor.

Ook wordt er incidenteel extra geld vrijgemaakt voor het speciaal onderwijs, 'omdat zij relatief veel onderwijsondersteunend personeel hebben'.

Als de achterban instemt met dit akkoord is er een definitief cao-akkoord voor het primair onderwijs. Die nieuwe cao loopt tot november volgend jaar.

'Extra waardering' 

De werkgevers, verenigd in de PO-raad, spreken van een 'mooie salarisverhoging voor alle medewerkers en een betere waardering van directeuren en onderwijsondersteuners'.

Ook minister Slob van Onderwijs is blij: "Dat betekent dat leraren er deze kabinetsperiode gemiddeld 14 procent salaris bij krijgen. Dat gun ik ze van harte, het is een extra waardering voor hun vak."