proQualis was voorheen partner van Magistrum

Brief Uitvoering motie Rudmer Heerema c.s.: invoering gespecialiseerde pabo’s

31 maart 2020 ยท Nieuws
Teacher leader - middenmanagement

Brief Uitvoering motie Rudmer Heerema c.s.: invoering gespecialiseerde pabo's

Datum: 17 maart 2020
Betreft: Uitvoering motie Rudmer Heerema c.s.: invoering gespecialiseerde pabo's 

Na aanvaarding van de motie Heerema c.s. (27923, nr.401), betreffende de invoering van gespecialiseerde pabo’s, heeft u mij verzocht uw Kamer binnen twee weken te informeren over de uitvoering van de motie. Hierbij wil ik u laten weten op welke wijze ik vervolg zal geven aan de motie. In de motie wordt opgeroepen om per september 2020 een pilot mogelijk te maken, waarmee pabo-studenten een gespecialiseerde opleiding voor lesgeven aan het jonge of het oudere kind kunnen volgen. Ook verwacht u een plan van aanpak voor gespecialiseerde pabo’s met ingang van 2021-2022.

Lees hier verder