proQualis was voorheen partner van Magistrum

De Staat van het Onderwijs 2020

5 juni 2020 · Nieuws
Professionalisering schoolleiders – In relatie staan tot de omgeving

Rapport De Staat van het Onderwijs 2020

Rapport over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. 

Lees verder...

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020