proQualis was voorheen partner van Magistrum

Rapport De Staat van het Onderwijs 2019 | Onderwijsverslag over 2017/2018

26 maart 2020 · Nieuws
Professionalisering schoolleiders – In relatie staan tot de omgeving

Rapport De Staat van het Onderwijs 2019 | Onderwijsverslag over 2017/2018

Rapport over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. Op 10 april 2019 uitgereikt aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Download 'Rapport De Staat van het Onderwijs 2019 | Onderwijsverslag over 2017/2018'

PDF document | 212 pagina's | 6,2 MB

Rapport | 10-04-2019

 

Het Nederlandse onderwijs is gemiddeld nog op niveau. Maar de ontwikkelingen waar de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg - zoals teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie - dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen. Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de onderwijssector nu focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Daarnaast moet het onderwijs beter evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2019.

 

Bron https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019