proQualis was voorheen partner van Magistrum

Subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds PO 2020 โ€“ 2022

9 december 2019 ยท Nieuws

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Het SIOF is in 2018 geïntroduceerd als een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in het voortgezet onderwijs in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Meer weten… kijk dan op https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/siof-po/
of download de subsidie oproep SIOF https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2019/11/Subsidieoproep-SIOF-PO-Anders-Organiseren-2020-2022.pdf

Nu stelt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor de eerste keer € 810.000 beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die initiatieven gericht op het anders organiseren van onderwijs vanwege het lerarentekort ten uitvoer willen brengen of verder willen ontwikkelen.

U kunt een persoonsgebonden beurs aanvragen van maximaal 30.000 euro met een looptijd van twee jaar. Het aan u toegekende bedrag ontvangt u in twee termijnen. Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen vanaf 9 december 2019, 12.00 uur CE(S)T tot uiterlijk 9 januari 2020 14.00 uur CE(S)T op de website van het NRO worden ingediend. Hiervoor maakt u gebruik van een beknopt aanvraagformulier waarin u onder andere uw idee omschrijft en uw rol in het proces toelicht.

Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep, wordt deze toegelaten tot de loting. In totaal kunnen er 27 schoolleiders een SIOF-beurs toegekend krijgen. Omdat het een pilot betreft zal flankerend onderzoek aan het SIOF gekoppeld zijn.

Gedurende het tweejarige traject neemt u deel aan verschillende inspiratie- en uitwisselbijeenkomsten.