proQualis was voorheen partner van Magistrum

Informeel leren beoordelen

Niveau
Postbachelor
Kosten
€995,-
Duur
1 dagdeel
Studiebelasting
80 SBU

In het kort

Schoolleiders zijn constant in ontwikkeling. Dit doen zij niet alleen voor zichzelf, dit doen zij ook voor anderen. Schoolleiders hebben een sleutelpositie op een school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Samen met het team dienen zij in staat te zijn zichzelf en elkaar te ontwikkelen, zodat de leerlingen op hun school het meest optimale onderwijsaanbod krijgen. Schoolleiders uit het primair onderwijs dienen geregistreerd te zijn in het Schoolleidersregister PO (SRPO). Iedere vier jaar dienen zij zich te herregistreren. Schoolleiders in het voortgezet onderwijs mogen zich registreren in het Schoolleidersregister Voortgezet Onderwijs (SRVO). ProQualis verzorgt zowel formeel als informeel leren waarmee de schoolleider zich kan herregistreren. Het totale aanbod is geschikt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Iets voor u?

  • Je bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO of VO
  • Je wilt je laten herregistreren op basis van reeds opgedane kennis en ervaringen en je wilt die ervaring en kennis laten valideren door een gecertificeerde beoordelaar.

Praktische informatie

Doelgroep

Je bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO of VO en bent in je dagelijkse werk constant in ontwikkeling. Je wilt je laten herregistreren op basis van reeds opgedane kennis en ervaringen en je wilt die ervaring en kennis laten valideren door een gecertificeerde beoordelaar.

Werkvorm

Wanneer een schoolleider zich aanmeldt voor informeel leren valideren, stuurt hij een persoonlijke reflectie op één van de professionaliseringthema’s van maximaal 1 A4 naar Avans+.

Vervolgens vindt het valideringsgesprek plaats. Dit is een gesprek tussen jou en de professioneel beoordelaar vanuit Avans⁺. Het gesprek duurt een uur en wordt opgebouwd aan de hand van de STARR methodiek. Het belangrijkste uitgangspunt van het interview is dat getoond gedrag een betere voorspeller is van toekomstig gedrag en meer informatie geeft over competenties, dan gedrag dat men zegt te zullen vertonen onder bepaalde omstandigheden.

Aan het eind van het gesprek zal de beoordelaar zijn bevindingen mondeling toelichten. Ook geeft de beoordelaar bruikbare tips mee voor de toekomst. De beoordelaar laat binnen maximaal 3 werkdagen vervolgens weten of de schoolleider voldoet aan de ontwikkeleisen.

Studiekosten

De kosten voor informeel leren beoordelen zijn als volgt:

Opleidingskosten: € 995,-
Arrangementskosten: € 20,-
Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Diploma

Wanneer je het traject voldoende hebt afgerond, ontvang je het herregistratiecertificaat van één professionaliseringsthema.

Resultaat

Na afronding heb je een thema afgerond in het Schoolleidersregister en ben je voor het gecertificeerde thema de komende vier jaar gecertificeerd. Het dossier voor het accrediteren van deze opleiding ligt momenteel bij het Schoolleidersregister PO ter goedkeuring.

Startdata/locaties

Datum en locatie in overleg