proQualis was voorheen partner van Magistrum

Master Leiderschap in Onderwijs – MLO

Niveau
Master
Kosten
€20.975,-
Duur
2,5 jaar
Studiebelasting
1792 SBU

In het kort

Directeuren en bestuurders van onderwijsorganisaties houden zich meer dan ooit bezig met politieke invloeden, samenwerking, positionering, netwerken, innovatie en exploitatie. Er wordt van hen bedrijfsmatig, ondernemend en naar buiten gericht leiderschap verwacht. Leidinggevenden dienen in staat te zijn om een lerende organisatie te ontwikkelen en innovaties te initiëren. Dit vraagt om de juiste vaardigheden.

De Master leiderschap in onderwijs heeft tot doel om Teamleider, (adjunct-, locatie-, sector- of meerschools) directeur, (con)rector, bestuurder te professionaliseren op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatie.

Iets voor jou?

 • Je bent geïnteresseerd in een bedrijfskundige master in onderwijs.
 • Je werkt op een po, vo, mbo of hbo school en hebt daar de functie van Teamleider, (adjunct-, locatie-, sector- of meerschools) directeur, (con)rector, bestuurder.
 • Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring
 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma
 • Je bent in staat om vanuit je functie of krijgt de ruimte vanuit je leidinggevende om gedurende de opleiding studieopdrachten op (bovenschools) niveau uit te voeren binnen de eigen werkomgeving.

Praktische informatie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor Teamleiders, (adjunct-, locatie-, sector- of meerschools) directeuren, (con)rectoren en bestuurders uit het onderwijs die zich verder willen professionaliseren op het gebied van bedrijfskundig leidinggevende binnen het onderwijs.

Wat zijn de toelatingseisen?

 • Je werkt op een po, vo, mbo of hbo school en hebt daar de functie van Teamleider, (adjunct-, locatie-, sector- of meerschools) directeur, (con)rector, bestuurder.
 • Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring
 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma
 • Je bent in staat om vanuit je functie of krijgt de ruimte vanuit je leidinggevende om gedurende de opleiding studieopdrachten op (bovenschools) niveau uit te voeren binnen de eigen werkomgeving
 • Daarnaast maakt een ontwikkelassessment en/of intakegesprek deel uit van de plaatsingsprocedure. Hiermee geef je richting aan de ontwikkelingsdoelen tijdens de opleiding.

Werkvorm

Tijdens de master staat het onderzoek op bestuurlijk en bedrijfskundig niveau centraal. Alle bedrijfskundige invalshoeken worden tijdens de bijeenkomsten samen vertaald naar schoolorganisaties. Dit bouwen we stapsgewijs op om de blik naar buiten te verruimen.

De master is opgebouwd om vanuit masterclass I het eigen bestuur te onderzoeken. In masterclass II staat onderzoek in een andere onderwijssector dan waarin je werkt centraal. In masterclass III wordt onderzoek gedaan bij een bedrijf.

Avans⁺ werkt met deskundige docenten die zowel vanuit het onderwijs als vanuit het bedrijfsleven afkomstig zijn. Zij maken vanuit actuele kennis en theorie van diverse leiderschapsthema’s de koppeling met de beroepspraktijk.

Leerteams

Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt jouw ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie en je vakgebied.

Action learning

Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

Social learning

Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over jouw eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

Programma

De opleiding bestaat uit drie fases. In de eerste fase, die in totaal 40 weken duurt, rond je 4 modules af. Met deze 4 modules behaal je het diploma Schoolleider Vakbekwaam. Inhoudelijk bestaat dit gedeelte uit de modules strategie, onderwijsfinanciën en personeelsbeleid en leidinggeven.

Voor iedereen die het diploma Schoolleider vakbekwaam of soortgelijke werkervaring al heeft behaald, is het mogelijk om direct in te stromen in fase 2. In dat geval is het mogelijk in 1,5 jaar je master Leiderschap in onderwijs te behalen. In deze 1,5 jaar komen onderwerpen voorbij als innovatie, veranderdynamiek, adviesvaardigheden en stakeholdermanagement. Hierin heb je zelf de keuze welke modules je volgt en in welk tempo je dit doet. Jouw leerroute stel je zelf samen in overleg met een opleidingsmanager.

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de opleiding is 1792 uur oftewel 64 EC’s. Hiervan is 342 uur contacttijd gezamenlijk met de gehele leergroep. Zo’n 420 uur besteed je aan individuele studie. Daarnaast werk je 1030 uur individueel en in subgroepen aan opdrachten, onderzoeken, business projecten en je thesis.

De opbouw van de opleiding maakt het mogelijk dat je de opleiding in jouw eigen tempo volgt. De opleiding bestaat uit 4 masterclasses. Indien gewenst is het mogelijk tussen de masterclasses een pauze te nemen en zo de totale studie over een langere periode te verdelen.

Het is ook mogelijk de masterclasses los af te nemen. De opleidingscoördinator vertelt hier graag meer over in een adviesgesprek.

Studiekosten

Voor schoolleiders uit het primair onderwijs kan de vervangingssubsidie vervangingskosten po worden aangevraagd via DUO. De vervangingskosten worden vergoed voor de duur van 2 jaar. De aanvraag kan jaarlijks worden ingediend, van 1 april tot en met 15 oktober. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de pagina pagina subsidieregeling schoolleiders. 

De kosten voor de opleiding Master leiderschap in onderwijs zijn als volgt:

 • Opleidingskosten: € 20.975,-.
 • Boeken: circa € 800,-. Deze schaf je zelf aan.
 • Arrangementskosten: € 1.900,-.

Bij vrijstelling van Fase 1 zijn de kosten als volgt:

 • Opleidingskosten € 15.345,-
 • Arrangementskosten € 1.140,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 termijnen van € 7.200,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

Levenlanglerenkrediet

Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat je een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien je aan de voorwaarden voldoet.
Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

Diploma

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Master leiderschap in onderwijs. Hiermee mag je de titel Master of Arts gebruiken.

Directeuren uit het primair onderwijs kunnen zich met de master registreren of herregistreren bij het Schoolleidersregister PO. Deelnemers uit het voortgezet onderwijs kunnen zich met de master aanmelden bij het Schoolleidersregister VO.

Resultaat

Met het afronden van deze opleiding ben je in staat vanuit een bedrijfskundige invalshoek het onderwijs te benaderen en op bestuurlijk niveau te functioneren.

De opleiding is NVAO geaccrediteerd en leidt op tot het masterniveau. Na het behalen van de opleiding mag je de Master of Arts titel gebruiken.

De opleiding kan zowel gebruikt worden voor de basis- als herregistratie. Losse modules zijn in te zetten voor de herregistratie.

Startdata
en Locaties

Vragen over deze opleiding?
Wij helpen je graag verder.