proQualis was voorheen partner van Magistrum

Masterclass Strategisch richten

Niveau
Master
Kosten
€6.100,-
Duur
8 maanden
Studiebelasting
448 SBU

In het kort

Iets voor u?

  • U bent directeur, bovenschools directeur of bestuurder van een onderwijsorganisatie
  • U bent in staat om vanaf de start van de opleiding studieopdrachten op bovenschools niveau uit te voeren binnen uw eigen werkomgeving. Functioneert u nog niet op dat niveau dan is uw werkgever bereid hiervoor de mogelijkheden te creĆ«ren.

Praktische informatie

Doelgroep

U wilt zich verder professionaliseren om als directeur/bestuurder in staat te zijn om met een financieel gezonde basis en met zorg voor kwaliteit een onderwijsorganisatie te leiden. Met een lange termijn visie en met een naar buitengerichte blik wilt u op een ondernemende en innoverende manier uw onderwijsorganisatie verder ontwikkelen.

Werkvorm

Gedurende de opleiding is uw eigen beroepspraktijk een belangrijk uitgangspunt. U gaat met deskundige docenten actuele kennis en theorie van diverse leiderschapsthema’s koppelen aan uw beroepspraktijk. U wordt hierbij uitgedaagd kennis en ervaring op te halen in sectoren buiten het onderwijs. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen zowel binnen als buiten de groepsbijeenkomsten. Door middel van onderzoek en opdrachten wordt u gevraagd de nieuwe kennis toe te passen in uw eigen beroepspraktijk. U werkt individueel en in groepen aan uw leervragen en casuïstiek.

Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat u zelf  verantwoordelijkheid kun nemen voor uw leren en dat u wilt leren waar, wanneer en met wie u dat wilt.

Studiebelasting

De Studiebelasting van de eerste masterclass is 448 uur, dit staat gelijk aan 16 EC’s. Hiervan is 110 uur contacttijd, besteedt u 140 uur aan zelfstudie en 198 uur aan het uitvoeren van onderzoek en opdrachten.

Studiekosten

De kosten voor Masterclass 1: Strategisch richten zijn als volgt:

Opleidingskosten: € 6.100,-.
Boeken: circa € 175,-. Deze schaft u zelf aan.
Arrangementskosten: € 655,-.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 4 termijnen van € 1.540,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

LEVENLANGLERENKREDIET
Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat u een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien u aan de voorwaarden voldoet.

Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

Diploma

Positieve afronding van de eerste masterclass levert u een diploma op. Indien gewenst kan dit diploma later worden aangewend om uiteindelijk toch de totale opleiding te volgen.

Met het diploma kunt u zich registreren als registerdirecteur (RDO) bij het Schoolleidersregister PO.

Resultaat

ls u alleen uw registratie of herregistratie wilt veiligstellen dan kunt u volstaan met het volgen van deze eerste Masterclass: Strategisch richten. De masterclass is apart gecertificeerd door het Schoolleidersregister voor de basisregistratie en de herregistratie. 

Door het behalen van het master eindniveau van de volledige masteropleiding, wordt u opgeleid tot excellente schoolleider op het niveau van Master of Arts en voldoet u aan de registratie dan wel herregistratie eisen van het Schoolleidersregister.

Met het afronden van de volledige masteropleiding bent u in staat leiding te geven aan en binnen een onderwijsorganisatie binnen een complexe bestuurlijke omgeving met oog voor kwaliteit van mensen en duurzaam resultaat. Tevens voldoet u aan de registratie dan wel herregistratie eisen van het Schoolleidersregister. 

Startdata
en Locaties

Vragen over deze opleiding?
Wij helpen u graag verder.