proQualis was voorheen partner van Magistrum

Professionalisering schoolleiders – Omgaan met verschillen

Niveau
Postbachelor
Kosten
€1.700,-
Duur
Maatwerk
Studiebelasting
140 SBU

In het kort

Schoolleiders primair onderwijs (PO) die zich in het Schoolleidersregister hebben geregistreerd als directeur primair onderwijs (RDO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Omgaan met verschillen is één van deze thema’s. Avans+ heeft voor dit thema een interessante opleiding ontwikkeld waarbij je je op een praktische manier verder ontwikkelt op dit onderwerp.

Iets voor jou?

  • Je bent geregistreerd directeur primair onderwijs bij het Schoolleidersregister.
  • Je wilt werken aan jouw herregistratie d.m.v. verdere professionalisering op de thema’s die hiervoor door het Schoolleidersregister zijn benoemd.
  • Omgaan met verschillen is één van de thema’s die je overweegt.

Praktische informatie

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor geregistreerde schoolleiders die het onderwijs beter willen afstemmen op de talenten en de leerbehoeften van de leerlingen. Je wilt leren hoe je daar, samen met jouw team, vorm en inhoud aan kunt geven.

Werkvorm

Tijdens de opleiding is jouw eigen beroepspraktijk het uitgangspunt. Je wordt nieuwe kennis aangereikt op het gebied van leerbehoeften van leerlingen. Op basis daarvan wordt jou gevraagd om onderzoeksopdrachten uit te voeren binnen jouw eigen praktijksituatie om de nieuwe stof te internaliseren. Je werkt in groepen om individuele leervragen, leerdoelen en eigen casuïstiek te bespreken. Je maakt gebruik van action learning. Op deze manier doe je ervaring op door nabootsing van ‘realistische’ situaties.

Studiebelasting

Deze opleiding heeft een studiebelasting van 140 uur, oftewel 5 EC’s. Je besteedt deze tijd onder meer aan praktijkopdrachten, kleinschalige onderzoeken en reflectieopdrachten.

Studiekosten

Dit zijn de kosten van de opleiding Professionalisering schoolleiders – Omgaan met verschillen:

  • Opleidingskosten: € 1.700,-.
  • Arrangementskosten € 110,-.

Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

Diploma

Wanneer je deze opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Omgaan met verschillen. Deze opleiding is voor herregistratie goed bevonden door het Schoolleidersregister PO.

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding:

  • Ben je in staat om een visie op passend onderwijs en opbrengstgericht werken te ontwikkelen en deze samen met jouw team te vertalen naar het onderwijs binnen je school.
  • Ben je in staat om de leercyclus van jouw school in te zetten bij het continueren en verbeteren van het omgaan met verschillen.
  • Ben je in staat om met jouw team nieuwe kennis op het gebied van passend onderwijs te ontwikkelen.
  • Ben je in staat om de verschillen tussen je teamleden effectief te benutten en daarmee bij te dragen aan een ontwikkelingsgerichte teamcultuur.

Startdata
en Locaties

Vragen over deze opleiding?
Wij helpen je graag verder.