proQualis was voorheen partner van Magistrum

Schoolleider basisbekwaam – Verkort programma

Niveau
Postbachelor
Kosten
€4.845,-
Duur
6 maanden
Studiebelasting
420 SBU

In het kort

De opleiding richt zich op ontluikend leiderschap (‘budding leadership’) en is gericht op het niveau van bouwcoördinatoren, teamleiders, adjunct directeuren en conrectoren in het PO, VO en/of MBO.

Als toekomstig leidinggevende verwerf je de basisvaardigheden, verbreed je jouw horizon en leer je de taal van management en leiderschap verstaan. Je maakt kennis met de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap en leert collega’s te ondersteunen en te begeleiden in hun werk en hun functioneren in een team.

De inhoud is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het ontwikkelen van een visie op leiderschap in de eigen onderwijssector (PO, VO en/of MBO). Daarnaast op het verwerven van vaardigheden om deze visie vorm te geven bij het inrichten van de bouw/school en het hierbij leidinggeven aan individuele leerkrachten en teams.

Iets voor jou?

  • Je bent al enige tijd adjunct-directeur, teamleider, locatieleider, conrector of directeur in het PO, VO of MBO.
  • Je hebt de opleiding Middenmanagement, Teacher Leader, Master (S)EN (uitstroomprofiel begeleiden / leidinggeven) of een vergelijkbare leiderschapsopleiding afgerond.
  • Je wil de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap nog beter onder de knie krijgen.

Praktische informatie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden met enige praktijkervaring en/of (beginnend) leidinggevende die een management / leiderschapsopleiding hebben afgerond. Dankzij de verworven kennis, vaardigheden en inzichten, kun je sneller en zelfstandiger de opleiding en bijbehorende leeractiviteiten doorlopen. Het verkorte traject kent – in vergelijking tot het regulier basisbekwaam traject - minder bijeenkomsten en voortgangsgesprekken. Daarmee doet het verkorte traject een (nog) groter beroep op je eigen verantwoordelijkheid.

Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding Schoolleider basisbekwaam?

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de opdrachten kunt uitvoeren.
  • Je neemt tijdens de plaatsingsprocedure deel aan een ontwikkelassessment en/of een intakegesprek. Hiermee geef je richting aan jouw ontwikkeldoelen tijdens de opleiding.

Werkvorm

ProQualis werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ en iPabo vaak zelf ook werkzaam zijn als leidinggevende binnen het onderwijs. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

Ontwikkelassessment

De opleiding start met een persoonlijk ontwikkelassessment gevolgd door een ontwikkelgesprek met één van onze assessoren. Via twee online tools brengen wij jouw persoonlijke profiel in kaart. De resultaten worden gebundeld en verwerkt in een PIP: een Personal Improvement Plan. Aan de hand daarvan ga je in gesprek met een van onze assessoren en formuleer je vervolgens zelf een aantal leerdoelen. Tijdens de opleiding reflecteer je op de gestelde doelen en haal je feedback op, onder meer bij je docent, je leerteam en je eigen collega’s. Kortom: het ontwikkelassessment geeft richting aan je persoonlijke ontwikkeling!

Leerteams

Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

Casuïstiek vanuit de eigen praktijk

Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt jouw ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie en je vakgebied.

Action learining

Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

Social learning

Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘Social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over jouw eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

Studiebelasting

De opleiding Schoolleider Verkort Basisbekwaam bestaat uit 15 EC. Dit staat gelijk aan 420 studiebelastingsuren (1 EC = 28 SBU). Houd rekening met een gemiddelde studielast van ongeveer 10 uur per week, inclusief de bijeenkomsten en het werkplekleren.

Studiekosten

Dit zijn de kosten van de opleiding Schoolleider verkort basisbekwaam:

·         Opleidingskosten: € 4.845,- (vrij van btw)      
·         Arrangementskosten: € 285,- (exclusief 9% btw)

Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Eventuele kosten voor leermiddelen zijn niet opgenomen in de opleidingskosten.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een portfolio en criteriumgericht interview. Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam.

REGISTRATIE BIJ HET SCHOOLLEIDERSREGISTER PO EN VO

Met het diploma Schoolleider Basisbekwaam kun je je registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO. Werk je in het VO, dan kun je jezelf laten registreren in het Schoolleidersregister VO. De beroepsgroep in het MBO kent op dit moment (nog) geen register.

Resultaat

Na het afronden van de opleiding heb je meer inzicht, kennis en vaardigheden verworven om succesvol aan de slag te gaan als ondernemende en innovatieve schoolleider. Vanuit je eigen visie en strategische doelstellingen kun je leidinggeven aan het onderwijsproces. Je toetst de effectiviteit en kwaliteit van je school en adviseert waar nodig over mogelijke verbeteringen.

Vragen over deze opleiding?
Wij helpen je graag verder.