proQualis was voorheen partner van Magistrum

Schoolleider basisbekwaam

Niveau
Postbachelor
Kosten
€6.075,-
Duur
1 jaar
Studiebelasting
420 SBU

In het kort

Vanaf augustus 2018 biedt Avans+ in samenwerking met hogeschool iPabo Amsterdam een nieuwe opleiding Schoolleider basisbekwaam aan. De opleiding richt zich op ontluikend leiderschap (‘budding leadership’) en is gericht op het niveau van bouwcoördinatoren, teamleiders en adjunct directeuren.
Als toekomstig schoolleider verwerf je de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende binnen het PO, VO en MBO. Je verbreedt jouw horizon en leert de taal van management en leiderschap verstaan. Je maakt kennis met de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap en leert collega’s te ondersteunen en te begeleiden in hun werk en hun functioneren in een team. 
De inhoud is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het ontwikkelen van een visie op onderwijs. Daarnaast op het verwerven van vaardigheden om deze visie vorm te geven bij het inrichten van de bouw/school en het hierbij leidinggeven aan individuele leerkrachten en teams.

Iets voor jou?

 • Je werkt in het onderwijs en wilt graag (adjunct-)directeur, teamleider of locatieleider worden.
 • Je wilt de taal van management en leiderschap leren verstaan en dit vertalen naar een visie op onderwijs.
 • Je wilt leiding kunnen geven aan individuele leerkrachten en teams in hun dagelijkse werkzaamheden binnen het onderwijs.

Praktische informatie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, IB-ers, bouwcoördinatoren, locatieleiders en teamleiders uit het primair en voortgezet onderwijs die zich willen registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO).

Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding Schoolleider basisbekwaam?

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de opdrachten kunt uitvoeren.
 • Je neemt tijdens de plaatsingsprocedure deel aan een ontwikkelassessment en/of een intakegesprek. Hiermee geef je richting aan jouw ontwikkeldoelen tijdens de opleiding.

Werkvorm

Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn als leidinggevende binnen het onderwijs. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

Leerteams
Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk
Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt jouw ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie en je vakgebied.

Action learning
Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

Social learning
Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over jouw eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

Studiebelasting

De opleiding Schoolleider basisbekwaam bestaat uit 15 EC. Dit staat gelijk aan 420 studiebelastingsuren (1 EC = 28 SBU). Houd rekening met een gemiddelde studielast van ongeveer 10 uur per week, inclusief de bijeenkomsten.

Studiekosten

De kosten voor de opleiding Schoolleider basisbekwaam zijn als volgt:

 • Opleidingskosten: € 6.077,-.     
 • Arrangementskosten: € 515,-.

Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 10 termijnen van € 620,-. De arrangementskosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een portfolio en criteriumgericht interview. Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider basisbekwaam.

Registratie bij het Schoolleidersregister PO
Met het diploma Schoolleider basisbekwaam kun je je registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO.

Resultaat

Met de opleiding verwerf je de kennis en vaardigheden om succesvol te opereren als ondernemend en innovatief basisbekwaam schoolleider. Je bent hierbij o.a. in staat om:

 • Vanuit de visie en strategische doelstellingen, leiding te geven aan het onderwijsproces en het team en / of individuele medewerkers bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Vanuit gestelde doelen en in de omgeving gesignaleerde ontwikkelingen, leiding te geven aan (delen van) het proces van organisatieontwikkeling of -verandering.
 • Aan de hand van onderzoeksresultaten, concepten, opvattingen en praktijkervaringen, de effectiviteit en kwaliteit van de eigen schoolorganisatie te toetsen en eventueel te adviseren over mogelijke verbeteringen in de schoolorganisatie.
 • Keuzes te baseren op de persoonlijke visie op het vakgebied, de eigen plaats binnen het vakgebied en sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden.

Vragen over deze opleiding?
Wij helpen je graag verder.