proQualis was voorheen partner van Magistrum

Onderwijsorganisatie

Niveau
Postbachelor
Kosten
€3.200,-
Duur
10 weken
Studiebelasting
168 SBU

In het kort

De module Onderwijsorganisatie gaat over het leidinggeven aan een onderwijsorganisatie, individuele leraren en (sub)teams. Onderwerpen als organisatiecultuur, organisatiestructuur, HR-management en financieel management komen aan bod. Het programma duurt 10 weken en bestaat uit 2 keer een tweedaagse bijeenkomst (inclusief overnachting) en 1 keer een avondbijeenkomst. Daarnaast gaan de leerteams 2 keer bij elkaar op werkbezoek.

Onderwijsorganisatie als onderdeel van de opleiding Schoolleider basisbekwaam.
De module Onderwijsorganisatie vormt samen met de modules Teamcoaching en Transformatiemanagement de opleiding Schoolleider basisbekwaam, maar is ook als losse module te volgen. De opleiding Schoolleider basisbekwaam is volledig flexibel door jou zelf in te richten. Zo bepaal je zelf of, wanneer en hoeveel modules je achter elkaar volgt.

Iets voor jou?

  • Je werkt in het onderwijs en bent of wilt graag (adjunct-)directeur, teamleider of locatieleider worden.
  • Je wilt naast lesgevende taken jezelf (verder) professionaliseren in leiderschap en management.
  • Je wilt leiding kunnen geven aan individuele leraren en (sub)teams in hun dagelijkse werkzaamheden binnen het onderwijs.

Praktische informatie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, Teacher leaders, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit zowel het PO, VO als MBO.

Wat zijn de toelatingseisen? 
 

Om aan deze module deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorsdiploma.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
  • Gedurende de module neem je deel aan een ontwikkelassessment.   Hiermee geef je richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Werkvorm

Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

Leerteams

Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

Action learning

Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

Connect+

Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats in onze digitale ‘social learning’ omgeving genaamd Connect+. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor het leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

Studiekosten

De kosten voor de module zijn als volgt:

  • Opleidingskosten module Onderwijsorganisatie: € 3.200,-.     
  • Arrangementskosten: € 495,-.

Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

Certificaat

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Onderwijsorganisatie van Avans+.

Doorstromen naar de opleiding Schoolleider basisbekwaam?

Doorstroming naar de opleiding Schoolleider basisbekwaam is prima mogelijk! Wanneer je de modules Onderwijsorganisatie, Teamcoaching en Transformatiemanagement hebt behaald, ontvang je het diploma Schoolleider basisbekwaam. 

https://proqualis.nl/opleidingen/schoolleider-verkort-basisbekwaam/

Registratie bij het Schoolleidersregister PO

Met het diploma Schoolleider basisbekwaam kun je je registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleiders-register PO. Werk je in het VO, dan kun je jezelf laten registreren in het Schoolleidersregister VO. De beroepsgroep in het MBO kent op dit moment (nog) geen register.

Resultaat

Na het afronden van de opleiding heb je meer inzicht, kennis en vaardigheden verworven om succesvol aan de slag te gaan als ondernemende en innovatieve leider. Vanuit je eigen visie en strategische doelstellingen kun je leidinggeven aan het onderwijsproces. Je toetst de effectiviteit en kwaliteit van je school en adviseert waar nodig over mogelijke verbeteringen.

Vragen over deze opleiding?
Wij helpen je graag verder.