proQualis was voorheen partner van Magistrum

Schoolleider basisbekwaam (Flexibel)

Niveau
Postbachelor
Kosten
€5.100,-
Duur
30 weken
Studiebelasting
420 SBU

In het kort

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is vanaf nu volledig flexibel door jou zelf in te richten. Zo bepaal je zelf of, wanneer en hoeveel modules je achter elkaar volgt. De opleiding bestaat in totaal uit 3 modules, te weten; Transformatiemanagement, Teamcoaching en Onderwijsorganisaties.

Binnen de modules wordt naast de inhoud ook aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap en praktijkonderzoek. Op basis van relevante werkervaring, jouw huidige rol in de organisatie, eerder behaalde modules in Teacher Leader/Middenmanagement of andere relevante Master- en/of leiderschapsopleidingen bestaat de mogelijkheid tot verkenning van vrijstelling voor één of meer modules.

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam richt zich op ontluikend leiderschap (‘budding leadership’) en is gericht op het niveau van bouwcoördinatoren, sectiehoofden, teamleiders en adjunct directeuren. Als toekomstig schoolleider verwerf je de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende binnen het PO, VO en MBO. Je verbreedt jouw horizon en leert de taal van management en leiderschap verstaan. Je maakt kennis met de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het leiderschap en leert collega’s te ondersteunen en te begeleiden in hun werk en hun functioneren in een team. 

De inhoud is gericht op het ontwikkelen van een visie op onderwijs waarbij jouw persoonlijke leiderschap centraal staat. Daarnaast richt de opleiding zich op het verwerven van kennis en vaardigheden om deze visie vorm te geven bij het inrichten van de onderwijsorganisatie en het leidinggeven aan individuele leraren en teams.

Iets voor jou?

  • Ben jij of heb je de ambitie om adjunct-directeur, teamleider, locatieleider, conrector of directeur in het PO, VO of MBO te worden?
  • Wil jij de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap (nog) beter onder de knie krijgen?
  • Wil jij je registreren in het schoolleidersregister PO of VO?

Praktische informatie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, Teacher Leaders, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit zowel het PO, VO als MBO.

Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding Schoolleider (Verkort) Basisbekwaam?

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorsdiploma.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
  • Gedurende de opleiding neem je deel aan een ontwikkelassessment. Hiermee geef je richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
  • Op basis van relevante werkervaring, jouw huidige rol in de organisatie, eerder behaalde modules in Teacher Leader/Middenmanagement of andere relevante Master- en/of leiderschapsopleidingen bestaat de mogelijkheid tot verkenning van vrijstelling voor één of meerdere modules. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om het traject verkort en daardoor versneld te doorlopen!

Werkvorm

Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

Leerteams

Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

Action Learning

Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

Social learning

Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

Elke module kent een doorlooptijd van 10 weken. Bij aanmelding voor de hele opleiding doorloop je de modules achter elkaar. Het is ook mogelijk om de modules los te volgen en tussendoor steeds een pauze in te lassen.

De bijeenkomsten in de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching vinden in de avond plaats. De bijeenkomsten in de module Onderwijsorganisaties vinden zowel overdag (2x een tweedaagse) als in de avond (1 keer) plaats.

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn als volgt;

•           Opleidingskosten Schoolleider Basisbekwaam: € 5100,-.

•           Arrangementskosten: € 595,-.

Hiervoor ontvang je bij aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. De arrangementskosten worden belast met 9% BTW.

Diploma

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam.

Registratie bij het Schoolleidersregister

Met het diploma Schoolleider Basisbekwaam kun je je registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO. Werk je in het VO, dan kun je jezelf registreren in het Schoolleidersregister VO. De beroepsgroep in het MBO kent op dit moment (nog) geen register.

Resultaat

Na het afronden van de opleiding heb je meer inzicht, kennis en vaardigheden verworven om succesvol aan de slag te gaan als ondernemende en innovatieve onderwijsleider. Vanuit je eigen visie en strategische doelstellingen kun je leidinggeven aan het onderwijsproces. Je toetst de effectiviteit en kwaliteit van je school en adviseert waar nodig bij mogelijke verbeteringen.

Startdata
en Locaties

Vragen over deze opleiding?
Wij helpen je graag verder.