proQualis was voorheen partner van Magistrum

Teacher Leader (Middenmanagement)

Niveau
Postbachelor
Kosten
€1.995,-
Duur
20 weken
Studiebelasting
252 SBU

In het kort

Na de accreditatie van onze schoolleidersopleidingen Basisbekwaam- en Vakbekwaam Schoolleider (SRPO, juni 2018) is ook de opleiding Middenmanagement herzien. De opleiding is opnieuw gepositioneerd en opgenomen onder de naam Teacher Leader. Deze opleiding levert een meer dan gelijkwaardig resultaat op maar past qua invulling beter bij de uitdagingen en ontwikkelingen binnen het hedendaags onderwijs, zoals gespreid leiderschap.

Naast je werk als leraar zal je (regelmatig of voortdurend) een rol vervullen als deelnemer of coördinator van een werkgroep of projectteam. Als coördinator geef je (tijdelijk) leiding aan een werkgroep of projectteam waarmee je een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling. Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs welke aansluit op de visie van de school. Je inspireert en creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij collega’s zodat een verandering of vernieuwing duurzaam kan worden doorgevoerd waardoor een blijvende bijdrage wordt geleverd aan de leerprestaties van de leerlingen.

De opleiding Teacher Leader richt zicht op het ontwikkelen van diverse aspecten van het onderwijskundig leiderschap als teacher leader. De opleiding is opgebouwd uit de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching. Persoonlijk leiderschap vormt de rode draad in de opleiding.

Iets voor jou?

 • Je werkt al enkele jaren als leraar in het (speciaal) onderwijs en hebt of ambieert een co√∂rdinerende of leidinggevende taak/functie in het onderwijs.
 • Je wilt naast je groepsverantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, waarmee je de schakel bent tussen het werk in de klas en de directie.
 • Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs en draagt daarmee bij aan schoolontwikkeling.

Praktische informatie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leraren, IB-ers, bouwcoördinatoren, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit het PO, VO en MBO.

Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding Teacher Leader?

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma.
 • Je hebt de opleiding Innovatiecoach behaald of kan aantonen op basis van relevante werkervaring, jouw huidige rol in de organisatie of andere relevante Masteropleidingen dat je aan de startcriteria van de opleiding voldoet.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
 • Bij aanvang van de opleiding neem je deel aan een ontwikkelassessment. Hiermee geef je richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkelassessment

De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelatingsassessment.

Transformatiemanagement (10 weken)

De module transformatiemanagement is het vervolg op de module verandermanagement uit de opleiding Innovatiecoach. Je kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, onderstromen in een organisatie en het leiding geven aan veranderingen wordt verdiept en je gaat aan de slag met een onderzoeksplan. De verschillende belanghebbenden en hun rol, ook binnen de directe omgeving van de school, worden hierin, indien van belang voor het gekozen thema, meegenomen.

Teamcoaching (10 weken)

De module teamcoaching is het vervolg op de module Coachen en begeleiden uit de opleiding Innovatiecoach. Daar waar de module Coachen en begeleiden met name gericht is op het coachen en begeleiden van individuele medewerkers richt de module teamcoaching zich op de coaching en begeleiding van teams (of deelteams). Er wordt dieper ingegaan op de diverse technieken en vaardigheden. De coachtechnieken welke je leert in te zetten helpen de ander(en) inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid te nemen en zelf te zoeken naar oplossingen. Tevens wordt aandacht besteed aan analyse en onderstromen in een organisatie welke van invloed zijn op de interventies van de teamcoach.

Studiebelasting

De opleiding Teacher Leader duurt 20 weken, heeft een studiebelasting van 252 uur en omvat 7 contactbijeenkomsten van 3 uur. Deze vinden op dinsdagavond plaats. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

Studiekosten

De kosten voor de opleiding Teacher Leader zijn als volgt:

 • Opleidingskosten: € 1.995,-
 • Arrangementskosten: € 87,50

Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een twee beroepsproducten, één beroepsproduct voor elke module.

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het postbachelor diploma Teacher Leader.

Resultaat

Na afronding ben je in staat om:

 • Vanuit gespreid leiderschap leiding te geven aan een projectteam of werkgroep;
 • Inhoudelijk verandertrajecten te leiden, welke aansluiten bij de strategie, missie en visie van de school.
 • Zorg te dragen dat veranderingen duurzaam doorgevoerd kunnen worden;
 • De verbinder tussen de schoolleiding en het werk in de klas te zijn;
 • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de feitelijke vertaling naar de klas.

Startdata
en Locaties

Vragen over deze opleiding?
Wij helpen je graag verder.