proQualis was voorheen partner van Magistrum

Teacher Leader

Niveau
Postbachelor
Kosten
€3.200,-
Duur
1 jaar
Studiebelasting
300 SBU

In het kort

Na de accreditatie van onze schoolleidersopleidingen Basisbekwaam- en Vakbekwaam Schoolleider (SRPO, juni 2018) is ook de opleiding Middenmanagement herzien. De opleiding is opnieuw gepositioneerd en opgenomen onder de naam Teacher Leader.

Naast je werk als leraar zal je (regelmatig of voortdurend) een rol vervullen als deelnemer of coördinator van een werkgroep of projectteam. Als coördinator geef je (tijdelijk) leiding aan een werkgroep of projectteam waarmee je een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling. Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs welke aansluit op de visie van de school. Je inspireert en creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij collega’s zodat een verandering of vernieuwing duurzaam kan worden doorgevoerd waardoor een blijvende bijdrage wordt geleverd aan de leerprestaties van de leerlingen.

De opleiding Teacher Leader richt zicht op het ontwikkelen van diverse aspecten van het onderwijskundig leiderschap als teacher leader. De opleiding is opgebouwd uit de modules Verandermanagement, Coachen en begeleiden, Transformatiemanagement en Teamcoaching. Persoonlijk leiderschap vormt de rode draad in de opleiding.

Iets voor jou?

 • Je werkt al enkele jaren als leraar in het (speciaal) onderwijs en hebt of ambieert een co√∂rdinerende of leidinggevende taak/functie in het onderwijs.
 • Je wilt naast je groepsverantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, waarmee je de schakel bent tussen het werk in de klas en de directie.
 • Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs en draagt daarmee bij aan schoolontwikkeling.

Praktische informatie

Doelgroep

Je hebt een onderwijsbevoegdheid en minimaal 3 jaar ervaring als leraar. Het is van belang dat de keuze voor deze opleiding wordt ondersteund door de directie. Daarbij is het belangrijk dat je gefaciliteerd wordt om de opdrachten in de praktijk uit te kunnen voeren ter ondersteuning, verbetering en/of vernieuwing van het onderwijs en de organisatie.

Werkvorm

Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

Leerteams

Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

Action Learning

Een belangrijk werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

Social learning

Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

Studiebelasting

De opleiding Teacher Leader duurt een jaar (40 weken), heeft een studiebelasting van 300 uur en omvat 14 contactbijeenkomsten van 3 uur. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

Studiekosten

De kosten voor de opleiding Teacher Leader zijn als volgt:

 • Opleidingskosten: € 3.200,-
 • Arrangementskosten: € 50,-

Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een vier beroepsproducten, één beroepsproduct voor elke module.
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het post-bachelor diploma Teacher Leader.

Resultaat

Na afronding ben je in staat om:

 • Vanuit gespreid leiderschap leiding te geven aan een projectteam of werkgroep;
 • Inhoudelijk verandertrajecten te leiden, welke aansluiten bij de strategie, missie en visie van de school.
 • Zorg te dragen dat veranderingen duurzaam doorgevoerd kunnen worden;
 • De verbinder tussen de schoolleiding en het werk in de klas te zijn;
  Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de feitelijke vertaling naar de klas.

Startdata
en Locaties

Vragen over deze opleiding?
Wij helpen je graag verder.